THE MANIAC LINE PRODUKTSORTIMENT FÖR INTERIÖR:

  • Tätningsmedel för glas mot regn
  • Avfettningsmedel för glas och kristaller
  • Rengöringsmedel för bilinredning
  • Specifikt och godkänt rengöringsmedel från Alcantara® klart för användning