η σειρά προϊόντων maniac line για εσωτερικούς χώρους:

Ειδικό και εγκεκριμένο καθαριστικό από Alcantara® έτοιμο προς χρήση
5/5

κωδικός mf73
συσκευασία 500 ml

Εσωτερική και εξωτερική πλαστική επεξεργασία
5/5

κωδικός mf84
συσκευασία 500 ml

Καθαριστικό πολλαπλών επιφανειών

5/5

κωδικός mf68
συσκευασία 500 ml

Απολιπαντικό για τζάμια και παράθυρα

5/5

κωδικός mf82
συσκευασία 500 ml

Καθαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτου

5/5

κωδικός mf89
συσκευασία 500 ml